Sometime in 1912, Braque, the Cubist pioneer, walked into a wallpaper shop. He bought some woodgrain wallpaper, cut it and pasted the fragments on canvas. Greatly....
--
Chen Yujun  Guo Hongwei  Gao Lei  Hong Hao  Lin Ke  Liu Yue  Jan Lauwers  Ma Lingli  Ni Youyu  Osang Gwon  Tal R  Shang Yixin  Wu Di  Xu Bing  Xu Lei  Yin Xiuzhen  Yao Peng  Zhuang Hui 
© 2006 Shanghai Gallery of Art. All rights reserved. Powered by 01media. Get Flash Player Three On The Bund