2016.09.01 - 09.04

Artists:

Du Yingnan,  Dan Er,  Feng Lianghong,  Gao Weigang,  Jin Jiangbo,  Lai Jin'naPang Hailong,  Qiu Jie,  Wu Di,  Zhou Yunxia  

 

On the occasion of CIGE 2016 from September 1 - 4, Shanghai Gallery of Art will present new and recent works of Dan Er, Du Yingnan, Feng Lianghong, Gao Weigang, Jin Jiangbo, Pang Hailong, Lai Jin'na, Qiu Jie, wu Di, Zhou Yunxia.

Private View:       
1 September, 5 pm - 10 pm

General Opening: 
2-3 September, 10 am - 7 pm
4 September, 10 am - 5 pm

China National Convention Center Exhibition Hall E3 & E4, Bejing.